Kategorie
Aktualności

Zapotrzebowanie energetyczne domu

Wykonujemy pomiary zapotrzebowania energetycznego dla Twojego budynku z doborem odpowiedniej pompy ciepła. Otrzymujesz raport z szacowanym zużyciem energii, kosztami eksploatacji oraz oferty wariantowe na modernizację Twojej kotłowni. Tę prace wykonamy dla Ciebie za darmo.
Przygotowujemy formalności związane z dotacją Czyste Powietrze. Wykorzystaj dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu.

Kategorie
Aktualności

Kredyt Ratalny Czyste Powietrze Ekopożyczka

Kredyt Ratalny Czyste Powietrze

Wymień piec, na pompę ciepła, ociepl dom i skorzystaj z dotacji!
Miło nam poinformować Naszych Szanownych klientów o możliwości pozyskania środków  z nisko oprocentowanej ekopożyczki.

Jesteśmy  partnerem handlowym Alior Bank.

Dla kogo

Z Kredytu Ratalnego Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

 • domów jednorodzinnych,
 • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Aby otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może przekroczyć 100 tys. zł,
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie może przekroczyć:
  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt możesz przeznaczyć na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” – na przykład na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, służące do ogrzewania budynku i podgrzewania wody.

Na kredyt możesz także:

 • ocieplić przegrody budowlane, wymienić okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe;
 • kupić i zamontować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • zamówić potrzebną dokumentację, w tym audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentację projektową, ekspertyzy.

Wysokość dotacji na spłatę kredytu

Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – do 30 tys. zł,
 • na poziomie podwyższonym – do 37 tys. zł.

Wysokość Twojej dotacji będzie zależeć również od tego jakie nowe źródło ciepła zastosujesz i jak szeroki będzie zakres prac, które planujesz.

Parametry kredytu

 • kwota kredytu do 100 tys. zł, przy czym musi być ona wyższa niż kwota dotacji oraz minimum 95% kwoty kredytu musisz przeznaczyć na pokrycie kwalifikowanych kosztów, wymienionych w programie „Czyste Powietrze”,
 • minimum formalności – do 20 000 zł na oświadczenie o dochodach,
 • decyzja kredytowa nawet w 15 minut,
 • korzystna rata,
 • długi okres spłaty – do 120 miesięcy
 • bank akceptuje wiele źródeł dochodów,
 • wypłacona dotacja zaksięgowana na poczet spłaty kapitału kredytu (spłata w części lub w całości).

Kredyt z dotacją krok po kroku

 • Złóż wniosek o Kredyt Ratalny Czyste Powietrze oraz wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” u naszego partnera handlowego, który ma  swojej ofercie taki kredyt i u którego planujesz zakupić towar lub usługę. Sprzedawca pomoże Ci wypełnić dokumenty, a następnie wyśle w Twoim imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 • Od nas otrzymasz decyzję dotyczącą kredytu, a od WFOŚiGW – decyzję o przyznaniu dotacji. Abyśmy mogli wypłacić kredyt obie decyzje muszą być pozytywne.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, zapłacimy za Twoje zakupy.
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu – zaksięgujemy je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o kredyt i dotację

 • zaświadczenia o źródle i wysokości dochodów (w przypadku kredytu do 20 tys. zł wystarczy oświadczenie),
 • jeśli imię i nazwisko wskazane we wniosku o dotację lub oświadczeniu współwłaściciela różni się od imienia i nazwiska widniejącego w księdze wieczystej – do wglądu dokument z akt stanu cywilnego potwierdzający zmianę danych; dotyczy:
  • osoby składającej wniosek o dotację,
  • współmałżonka osoby składającej wniosek o dotację, 
  • współwłaściciela budynku lub lokalu mieszkalnego widniejącego w księdze wieczystej,
 • jeśli adres nieruchomości wskazany we wniosku o dotację różni się od adresu nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej (o ile występuje) – do wglądu dokument lub informacja wyjaśniająca rozbieżność,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację – jeśli osoba składająca wniosek o dotację ma współmałżonka.
 • oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dotację – jeśli w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację, widnieją współwłaściciele.
 • zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodów przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (dot. przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania),
 • nieobowiązkowo – odpis zwykły księgi wieczystej, jeśli klient posiada ważny odpis, tj. sporządzony nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku o dotację.

Do wypełnienia wniosku o dotację niezbędne są również (zgodnie z programem Czyste Powietrze) oświadczane przez osobę wnioskującą o dotację dane dotyczące m.in.:

 • jej sytuacji finansowej,
 • numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację,
 • numeru działki.

Rekomendujemy, aby osoba składająca wniosek o dotację dysponowała dokumentami formalnymi potwierdzającymi przekazywane informacje (np. zeznaniami podatkowymi PIT i innymi dokumentami urzędowymi), co pozwoli na rzetelne wypełnienie wniosku i usprawni proces obsługi. 

Koszt kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,86%. Kalkulacja została dokonana na 21.05.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu Kredytu Ratalnego Czyste Powietrze od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl i u partnerów handlowych banku, a o programie „Czyste Powietrze” – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl. Spełnienie przez klienta kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania dotacji musi być udokumentowane w sposób opisany w programie „Czyste Powietrze”.

 

Kategorie
Aktualności

Pompy ciepła BROTJE

Do naszej stajni FORTE doszły na znakomite pompy ciepła powietrze-woda niemieckiej marki BRÖTJE należącej do:

BDR Thermea  europejskiego producenta techniki grzewczej i klimatyzacyjnej.

BDR Thermea posiada organizacje sprzedaży i serwisu w wielu krajach europejskich i będzie kontynuować sprzedaż wyrobów wiodących europejskich marek, jak Remeha, Baxi, Baxi Roca, De Dietrich, Brötje i Chappée.

BRÖTJE doskonale rozumie i łączy innowacyjne technologie z komfortem ogrzewania.
Od ponad 100 lat dostarcza indywidualnie dobrane systemy grzewcze i dba o wygodę ich użytkowania.
Niezależnie od tego, czy jest to gaz czy olej, BRÖTJE oferuje odpowiednie urządzenia. Pompy oferowane są w tandemie: Japońskie agregaty  Mitsubishi a jednostki wewnętrzne produkowane w De Dietrich.

Kategorie
Aktualności

Świetna wiadomość dla inwestorów nowych domów! Dotacje na nowy dom.

Świetna wiadomość dla inwestorów nowych domów!
? Trzymajmy kciuki!!! ?

Dotacje na nowy dom

 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce uruchomić nowy program dopłat do zakupu i montażu w domu jednorodzinnym pompy ciepła; na ten cel będzie można otrzymać nawet 21 tys. zł – poinformował wiceszef Funduszu Paweł Mirowski.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) poinformował, że Fundusz przygotował założenia programu dopłat do zakupu i montażu domowych pomp ciepła.

Wyjaśnił, że ma to związek z promocją coraz większego wykorzystania prądu na własne potrzeby w ramach systemu prosumenckiego oraz korzystania z czystych form ogrzewania. Według ostatnich danych w Polsce mamy ponad 600 tys. prosumentów.

Mirowski wyjaśnił, że program dopłat do pomp ciepła byłby skierowany do właścicieli nowych, budowanych domów jednorodzinnych. W przypadku już istniejących domów, to ich właściciele, chcąc wymienić istniejące źródło ciepła na pompę, mogą skorzystać z dofinansowania dostępnego w ramach programu antysmogowego „Czyste powietrze”.

„Planujemy uruchomić wsparcie, ale będziemy mogli zrobić dopiero po akceptacji programu przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Zaproponowaliśmy w nim dopłaty w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu pompy ciepła, ale nie więcej niż 21 tys. zł” – poinformował wiceszef NFOŚiGW.

Mirowski dodał, że jeśli program uzyska „zielone światło” z EBI, to powinno się go udać uruchomić w pierwszej połowie przyszłego roku.

Program będzie finansowy ze środków tzw. Funduszu Modernizacyjnego, którego operatorem w Polsce jest NFOŚiGW. Środki z tego Funduszu mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych.

Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sektora energii w państwach o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Zasilą go środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji stanowiących 2 proc. całkowitej puli unijnej. Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży 135 mln uprawnień do emisji, a ich wartość wg. obecnych stawek/cen emisji, daje ok. 25 mld zł.

Kategorie
Aktualności

Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

Otrzymaj dofinansowanie do instalacji pompy ciepła w Twoim domu. Chętnie pomożemy Ci w tym, nie musisz wychodzić z domu.

Instalacja pompy ciepła to koszt, który zwraca się w przeciągu 5-7 lat. Jednak nasze państwo z funduszów Unijnych, wspiera takie ekologiczne rozwiązania poprzez wiele programów między innymi takich jak „Czyste Powietrze”. Osoby które decydują się na  modernizację  systemu grzewczego na instalację  ekologiczną jaką jest pompa ciepła, mogą starać się o dofinansowanie. Dzięki temu zwrot z inwestycji można otrzymać w jeszcze krótszym czasie.

Firma Forte dobrze wie, co należy zrobić, aby takie dofinansowanie uzyskać. Dlatego pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności – przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces, aż do etapu rozliczenia dofinansowania bez wychodzenia naszego szanownego klienta do urzędów.

Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem lub masz jakiekolwiek pytania serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu – porozmawiamy i wszystko Ci wytłumaczymy.

Osobę odpowiedzialną znajdziesz pod numerem tel.: 502 493 489

Poradniki  CZYSTE POWIETRZE – przeczytaj…