Kategorie
Aktualności

Kredyt Ratalny Czyste Powietrze Ekopożyczka

Kredyt Ratalny Czyste Powietrze

Wymień piec, na pompę ciepła, ociepl dom i skorzystaj z dotacji!
Miło nam poinformować Naszych Szanownych klientów o możliwości pozyskania środków  z nisko oprocentowanej ekopożyczki.

Jesteśmy  partnerem handlowym Alior Bank.

Dla kogo

Z Kredytu Ratalnego Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

 • domów jednorodzinnych,
 • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Aby otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może przekroczyć 100 tys. zł,
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie może przekroczyć:
  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt możesz przeznaczyć na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” – na przykład na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, służące do ogrzewania budynku i podgrzewania wody.

Na kredyt możesz także:

 • ocieplić przegrody budowlane, wymienić okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe;
 • kupić i zamontować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • zamówić potrzebną dokumentację, w tym audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentację projektową, ekspertyzy.

Wysokość dotacji na spłatę kredytu

Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – do 30 tys. zł,
 • na poziomie podwyższonym – do 37 tys. zł.

Wysokość Twojej dotacji będzie zależeć również od tego jakie nowe źródło ciepła zastosujesz i jak szeroki będzie zakres prac, które planujesz.

Parametry kredytu

 • kwota kredytu do 100 tys. zł, przy czym musi być ona wyższa niż kwota dotacji oraz minimum 95% kwoty kredytu musisz przeznaczyć na pokrycie kwalifikowanych kosztów, wymienionych w programie „Czyste Powietrze”,
 • minimum formalności – do 20 000 zł na oświadczenie o dochodach,
 • decyzja kredytowa nawet w 15 minut,
 • korzystna rata,
 • długi okres spłaty – do 120 miesięcy
 • bank akceptuje wiele źródeł dochodów,
 • wypłacona dotacja zaksięgowana na poczet spłaty kapitału kredytu (spłata w części lub w całości).

Kredyt z dotacją krok po kroku

 • Złóż wniosek o Kredyt Ratalny Czyste Powietrze oraz wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” u naszego partnera handlowego, który ma  swojej ofercie taki kredyt i u którego planujesz zakupić towar lub usługę. Sprzedawca pomoże Ci wypełnić dokumenty, a następnie wyśle w Twoim imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 • Od nas otrzymasz decyzję dotyczącą kredytu, a od WFOŚiGW – decyzję o przyznaniu dotacji. Abyśmy mogli wypłacić kredyt obie decyzje muszą być pozytywne.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, zapłacimy za Twoje zakupy.
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu – zaksięgujemy je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o kredyt i dotację

 • zaświadczenia o źródle i wysokości dochodów (w przypadku kredytu do 20 tys. zł wystarczy oświadczenie),
 • jeśli imię i nazwisko wskazane we wniosku o dotację lub oświadczeniu współwłaściciela różni się od imienia i nazwiska widniejącego w księdze wieczystej – do wglądu dokument z akt stanu cywilnego potwierdzający zmianę danych; dotyczy:
  • osoby składającej wniosek o dotację,
  • współmałżonka osoby składającej wniosek o dotację, 
  • współwłaściciela budynku lub lokalu mieszkalnego widniejącego w księdze wieczystej,
 • jeśli adres nieruchomości wskazany we wniosku o dotację różni się od adresu nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej (o ile występuje) – do wglądu dokument lub informacja wyjaśniająca rozbieżność,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację – jeśli osoba składająca wniosek o dotację ma współmałżonka.
 • oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dotację – jeśli w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację, widnieją współwłaściciele.
 • zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodów przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (dot. przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania),
 • nieobowiązkowo – odpis zwykły księgi wieczystej, jeśli klient posiada ważny odpis, tj. sporządzony nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku o dotację.

Do wypełnienia wniosku o dotację niezbędne są również (zgodnie z programem Czyste Powietrze) oświadczane przez osobę wnioskującą o dotację dane dotyczące m.in.:

 • jej sytuacji finansowej,
 • numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację,
 • numeru działki.

Rekomendujemy, aby osoba składająca wniosek o dotację dysponowała dokumentami formalnymi potwierdzającymi przekazywane informacje (np. zeznaniami podatkowymi PIT i innymi dokumentami urzędowymi), co pozwoli na rzetelne wypełnienie wniosku i usprawni proces obsługi. 

Koszt kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,86%. Kalkulacja została dokonana na 21.05.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu Kredytu Ratalnego Czyste Powietrze od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl i u partnerów handlowych banku, a o programie „Czyste Powietrze” – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl. Spełnienie przez klienta kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania dotacji musi być udokumentowane w sposób opisany w programie „Czyste Powietrze”.